Horadrická kostka

 

Horadrická kostka (Horadric Cube) je nezbytnou součástí 2. questu ve druhém aktu. Nachází se ve hrobce Halls of Dead na území lokace Dry Hills. Horadrická kostka má v inventáři rozměry 2×2 pole a sama o sobě poskytuje prostor o rozměrech 3×4 pole.

Způsobů, jak a k čemu Horadric Cube používat, je opravdu mnoho. Tím základním využitím je prostor. Umístěním Horadrické kostky do inventáře sice zaberete čtyři pole, ale dalších dvanáct získáte (viz. výše). Kostku však není nutné nosit v inventáři, ale je také možné ji nechat ve vaši osobní truhle.
Recepty
 

Inventář horadrické kostky otevřete pravým kliknutím.

Využití Horadric Cube je opravdu široké. Tlačítko Transmute v sobě totiž může skrývat více, než se na první pohled zdá. Následující text tedy rozebírá jednotlivé možnosti využití Horadrické kostky. A jelikož jde vlastně o návody či instrukce, označujeme tuto část povídání o Horadric Cube jako recepty.

Zvláštním odvětvím receptů je tzv. craft, který se týká craftování předmětů. Jelikož bychom mohli craftové předměty považovat za jeden z druhů předmětů, najdete jejich popis v sekci Speciální předměty.
 

Příklad využití Horadric Cube.

Další bizarní využití Horadric Cube spočívá v tajné lokaci Cow Level, která je třešničkou na dortu ďábelského světa a do níž se dá dostat pouze s využitím Horadric Cube. Více informací o tomto typu využití Horadrické kostky se dočtete v článku Speciální questy – The Secret Cow Level, kde se i dozvíte, jaké konkrétní ingredience je potřeba pro vstup do tajné lokace nashromáždit.
Gemy

Vložte do kostky 3 gemy stejného druhu a kvality a vznikne gem stejného druhu o úroveň kvality vyšší. Vše nejlépe vysvětluje následující seznam:
3 Chipped gemy = 1 Flawed gem
3 Flawed gemy = 1 Normal gem
3 Normal gemy = 1 Flawless gem
3 Flawless gemy = 1 Perfect gem
Elixíry

Recepty týkající se elixírů (Potions), které snad není potřeba více komentovat. Viz. následující tabulka:Ingredience    Výsledek
3 Health Potions    1 Rejuvenation Potion
3 Mana Potions
1 Chipped gem
3 Health Potions    1 Full Rejuvenation Potion
3 Mana Potions
1 Normal gem jakéhokoli typu
3 Rejuvenation Potions    1 Full Rejuvenation Potion
Strangling Gas Potion    1 Antidote Potion
Healing Potion

Runy

Vložte do kostky 3 runy stejného typu a vznikne 1 runa o úroveň výše. Tento recept je však funkční jen pro runy v rozmezí El – Thul. Viz. následující seznam:
3 El runy = 1 Eld runa
3 Eld runy = 1 Tir runa
3 Tir runy = 1 Nef runa
3 Nef runy = 1 Eth runa
3 Eth runy = 1 Ith runa
3 Ith runy = 1 Tal runa
3 Tal runy = 1 Ral runa
3 Ral runy = 1 Ort runa
3 Ort runy = 1 Thul Runa
3 Thul runy + 1 Chipped Topaz = Amn Runa
3 Amn runy + 1 Chipped Amethyst = Sol Runa
3 Sol runy + 1 Chipped Sapphire = Shael Runa
3 Shael runy + 1 Chipped Ruby = Dol Runa

Následující recepty fungují pouze pro Single Player a Ladder (žebříčkové) postavy. U běžných realmových postav by tyto recepty neměly fungovat. Viz. následující seznam:
3 Dol runy + 1 Chipped Emerald = Hel Runa
3 Hel runy + 1 Chipped Diamond = Io Runa
3 Io runy + 1 Flawed Topaz = Lum Runa
3 Lum runy + 1 Flawed Amethyst = Ko Runa
3 Ko runy + 1 Flawed Sapphire = Fal Runa
3 Fal runy + 1 Flawed Ruby = Lem Runa
3 Lem runy + 1 Flawed Emerald = Pul Runa
2 Pul runy + 1 Flawed Diamond = Um Runa
2 Um runy + 1 Topaz = Mal Runa
2 Mal runy + 1 Amethyst = Ist Runa
2 Ist runy + 1 Sapphire = Gul Runa
2 Gul runy + 1 Ruby = Vex Runa
2 Vex runy + 1 Emerald = Ohm Runa
2 Ohm runy + 1 Diamond = Lo Runa
2 Lo runy + 1 Flawless Topaz = Sur Runa
2 Sur runy + 1 Flawless Amethyst = Ber Runa
2 Ber runy + 1 Flawless Sapphire = Jah Runa
2 Jah runy + 1 Flawless Ruby = Cham Runa
2 Cham runy + 1 Flawless Emerald = Zod Runa
Další recepty

Portál do tajného Cow Levelu
Přísady: Wirt's Leg + Tome of Townportal

Maximálně opravené brnění
Přísady: 1 Ral runa + brnění
Neplatí pro Ethereal brnění.

Maximálně opravená zbraň
Přísady: 1 Ort runa + zbraň
Neplatí pro Ethereal zbraně.

Maximálně opravené a „dobité“ (recharged) brnění
Přísady: 1 Ral runa + 1 Flawed gem (jakýkoli druh) + brnění
Neplatí pro Ethereal brnění a pro Body Armor.

Maximálně opravená a „dobitá“ (recharged) zbraň
Přísady: 1 Ort runa + 1 Chipped gem (jakýkoli druh) + zbraň
Neplatí pro Ethereal zbraně.

Normální zbraň stejného typu
Přísady: 1 Eld runa + 1 Chipped gem + Low Quality zbraň
Ilvl = 1.

Normální brnění stejného typu
Přísady: 1 El runa + 1 Chipped gem + Low Quality brnění

Elite Rare brnění
Přísady: 1 Ko runa + 1 Pul runa + 1 Perfect Amethyst + Exceptional Rare brnění

Elite Rare zbraň
Přísady: 1 Fal runa + 1 Um runa + 1 Perfect Sapphire + Exceptional Rare zbraň

Exceptional Rare brnění
Přísady: 1 Ral runa + 1 Thul runa + 1 Perfect Amethyst + Normal Rare brnění

Exceptional Rare zbraň
Přísady: 1 Ort runa + 1 Amn runa + 1 Perfect Sapphire + Normal Rare zbraň

„Odsocketovaný“ předmět
Přísady: 1 Hel runa + Scroll of Town Portal + socketovaný předmět
Runy, gemy či jewely, které se z předmětu „odsocketují“, se již navždy odstraní.

Elite verze zbraně
Přísady: 1 Lum runa + 1 Pul runa + 1 Perfect Emerald + Exceptional Unique zbraň
Pouze pro Single Player a Ladder (žebříčkové) postavy.

Elite verze brnění
Přísady: 1 Ko runa + 1 Lem runa + 1 Perfect Diamond + Exceptional Unique brnění
Pouze pro Single Player a Ladder (žebříčkové) postavy.

1 socketovaná magická zbraň (stejného typu)
Přísady: 3 Normal gemy + 1 socketovaná zbraň jakéhokoli typu
Ze socketované zbraně vznikne magická zbraň s náhodným počtem socketů. Původní vlastnosti zbraně budou přepsány. Ilvl = 30. Vytvoří se 1 – 2 sockety.

Socketovaná magická zbraň
Přísady: 3 Chipped gemy + 1 magická zbraň
Přidá sockety magické zbrani. Původní vlastnosti magické zbraně budou přepsány. Pokud tento recept použijete u zbraně, která obvykle není socketovaná (např. Javelin), vytvoří se nová magická zbraň s žádnými sockety. Ilvl=25 magické zbraně s 1 – 2 sockety.

Socketovaná magická zbraň
Přísady: 3 Flawless gemy + 1 magická zbraň
Přidá sockety magické zbrani. Původní vlastnosti magické zbraně budou přepsány. Pokud tento recept použijete u zbraně, která obvykle není socketovaná (např. Javelin), vytvoří se nová magická zbraň s žádnými sockety. Ilvl=30 magické zbraně s 1 – 2 sockety.

Socketované brnění (Armor) stejného typu
Přísady: 1 Tal runa + 1 Thul runa + 1 Perfect Topaz + normální brnění
Počet socketů je různý. Předmět musí být kvality Normal a bez socketů. Nefunguje s Low Quality a Superior předměty. Předmět dostává náhodně 1 – 4 sockety, ačkoliv samotný počet socketů je omezen maximálním počtem socketů, který předmět v základní podobě s určitým ilvl může mít. Například Mage Plate může mít maximálně 3 sockety, takže má šanci 2:3 (4:6), že dostane 3 sockety.

Socketovaná zbraň stejného typu
Přísady: 1 Ral runa + 1 Amn runa + 1 Perfect Amethyst + normální zbraň
Počet socketů je různý. Předmět musí být kvality Normal a bez socketů. Nefunguje s Low Quality a Superior předměty. Předmět dostává náhodně 1 – 6 socketů, ačkoliv samotný počet socketů je omezen maximálním počtem socketů, který předmět v základní podobě s určitým ilvl může mít. Například jestliže máte předmět, který může mít pouze 2 sockety, tak má šanci 5:6, že dostane 2 sockety, a šanci 1:6, že dostane jen 1 socket.

Socketovaná helma stejného typu
Přísady: 1 Ral runa + 1 Thul runa + 1 Perfect Sapphire + normální helma
Počet socketů je různý. Předmět musí být kvality Normal a bez socketů. Nefunguje s Low Quality a Superior předměty. Předmět dostává náhodně 1 – 3 sockety, ačkoliv samotný počet socketů je omezen maximálním počtem socketů, který předmět v základní podobě s určitým ilvl může mít. Například jestliže máte předmět, který může mít pouze 2 sockety, je zde šance 5:6 na 2 sockety a šance 1:6 na 1 socket.

Socketovaný štít stejného typu
Přísady: 1 Tal runa + 1 Amn runa + 1 Perfect Ruby + normální štít
Počet socketů je různý. Předmět musí být kvality Normal a bez socketů. Nefunguje s Low Quality a Superior předměty. Předmět dostává náhodně 1 – 4 sockety, ačkoliv samotný počet socketů je omezen maximálním počtem socketů, který předmět v základní podobě s určitým ilvl může mít. Například jestliže máte předmět, který může můe mít pouze 2 sockety, je zde šance 5:6 na 2 sockety a šance 1:6 na 1 socket.

Stejná zbraň verze Exceptional
Přísady: 1 Ral runa + 1 Sol runa + 1 Perfect Emerald + unikátní zbraň verze Normal
Tento recept změní základní Normal verzi předmětu na verzi Exceptional. Například Axe (sekyra) se přemění v sekyru Cleaver. Neplatí pro unikátní předměty – vlastnosti unikátního předmětu zůstanou stejné, jen se změní „základ“ zbraně na Exceptional. Lze využít i u Ethereal předmětů. Pokud je předmět socketovaný, všechny jewely či runy zůstávají v předmětu.

Stejné brnění verze Exceptional
Přísady: 1 Tal runa + 1 Shael runa + 1 Perfect Diamond + unikátní brnění verze Normal
Tento recept změní základní Normal verzi předmětu na verzi Exceptional. Například Quilted Armor se změní v Ghost Armor. Neplatí pro unikátní předměty – nelze například změnit unikátní předmět Greyform v Exceptional unikátní předmět The Spirit Shroud. Vlastnosti unikátní předmětu zůstávají stejné, jen se změní „základ“ předmětu. Lze využít i u Ethereal předmětů. Pokud je předmět socketovaný, všechny jewely či runy zůstávají v předmětu.

Přidání 1 socketu do rare předmětu
Přísady: 3 Perfect Skulls + 1 Rare předmět + Stone of Jordan
Rare předmět může mít pouze jeden socket. Nelze přidat sockety předmětům, které normálně nemají sockety. Tento recept nelze využít na rare předmětech, které už nějaký socket mají.

1 nový kvalitní rare předmět stejného typu
Přísady: 1 Perfect Skull + 1 Rare předmět + Stone of Jordan
U tohoto receptu je šance, že nově vytvořený předmět bude kvalitnější, než ten původní.

1 náhodný rare předmět nižší kvality a stejného typu
Přísady: 6 Perfect Skulls + 1 Rare předmět
Recept funguje pouze u předmětů menších než 3×2 políčka.

Magický meč sající životy
Přísady: 4 Health Potions (jakéhokoli typu) + Ruby (jakékoli kvality) + magický meč
Tímto receptem můžete získat vlastnost „Life Steal“, kterou lze využít při získávání životů z nepřátel. Vlastnost nabývá hodnot 4–5%, tedy např. "4% Life Stolen Per Hit. Vlastnost Life Steal může doprovázet ještě jedna další náhodná vlastnost, která ale ne vždy bude předmětu přidána. Typ meče zůstane ve výsledku stejný.

1 náhodný magický amulet
Přísady: 3 magické prsteny
Šetřete si jakékoli nežádoucí prsteny a využijte je právě při tomto receptu. Pomocí tohoto receptu ale nelze vytvářet amulety s vlastností „+2 to Skills“.

1 náhodný magický prsten
Přísady: 3 magické amulety
Šetřete si jakékoli nežádoucí amulety a využijte je právě při tomto receptu.

1 Arrows (pro luky)
Přísady: 2 Bolts
Konečný počet šípů je náhodný.

1 Bolts (pro kuše)
Přísady: 2 Arrows
Konečný počet šipek je náhodný.

1 Javelin
Přísady: 1 Spear + 1 Arrows
Lze využít jakýkoli typ či druh Spearu.

Throwing Axe
Přísady: 1 Axe + 1 Dagger
Lze využít jakýkoli typ či druh Axe (normální, magic, socketed). Konečný počet házecích sekyr je náhodný.

1 nový náhodný předmět stejného typu
Přísady: 3 Perfect Gems (jakéhokoli druhu) + 1 magický předmět
Tento recept můžete využít díky šanci na získání magických vlastnosti u předmětu stejného typu. Pokud použijete např. charmy s vlastností +Skills, měli byste tohoto receptu využít až ke konci obtížnosti Nightmare, jinak se vám tento recept nevyplatí. Také můžete vytvářet amulety s vlastností +2 Skills (ty můžete získat pomocí Gamble až od 84. levelu). Berte ale na vědomí, že šance na získání takového amuletu jsou poměrně nízké. Tento recept lze využít u charmů a jewelů, u rare předmětů však nikoli.

Prismatic Amulet
Přísady: 6 Perfect Gems (od každého druhu 1) + 1 Amulet (magický)
Použitím tohoto receptu vytvoříte amulet s vlastností „All Resists“, která může být navíc doprovázena ještě jednou náhodně vygenerovanou vlastností.

1 Jade Ring
Přísady: 1 Magic Ring + 1 Perfect Emerald + 1 Antidote Potion
Výsledný prsten bude mít vlastnost "Poison Resistance +x%, přičemž x nabývá hodnoty od 21 do 30. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost.

1 Garnet Ring
Přísady: 1 Magic Ring + 1 Perfect Ruby + 1 Exploding Potion
Výsledný prsten bude mít vlastnost "Fire Resistance +x%, přičemž x nabývá hodnoty od 21 do 30. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost.

1 Coral Ring
Přísady: 1 Magic Ring + 1 Perfect Topaz + 1 Rejuvenation Potion
Výsledný prsten bude mít vlastnost "Lightning Resistance +x%, přičemž x nabývá hodnoty od 21 do 30. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost.

1 Cobalt Ring
Přísady: 1 Magic Ring + 1 Perfect Sapphire + 1 Thawing Potion
Výsledný prsten bude mít vlastnost "Cold Resistance +x%, přičemž x nabývá hodnoty od 21 do 30. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost.

Magic Shield of Spikes
Přísady: 1 Magic Shield (jakéhokoli typu) + 1 Spiked Club (jakékoli kvality) + 2 Skulls (jakékoli kvality)
Výsledný štít bude mít vlastnost „Attacker Takes Damage of x“, přičemž hodnota x se mění v rozmezí 4 – 6. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost. Typ výsledného štítu zůstane stejný. U tohoto receptu lze využít také specifické štíty pro Paladiny a Necromancery (např. Preserved Head).

Savage Polearm Class Weapon
Přísady: Diamond (jakékoli kvality) + 1 Staff (jakékoli kvality) + 1 Kris (jakékoli kvality) + 1 Belt (jakéhokoli druhu a kvality)
Výsledná zbraň bude náhodně vybrána (z těchto možností: Bardiche, Battle Scythe, Bill, Halberd, Lochaber Axe, Partizan, Poleaxe, Scythe, Voulge, War Scythe) a bude mít vlastnost „+x% Enhanced Damage“, kde x se mění od 66 do 80. Je zde také šance na ještě jednu náhodně generovanou vlastnost.